Sepatuku

Goro – goro road show nang Jawa Timur seminggu ndek wingi, dina Selasa wingi aku mangkat kantor nganggo sandal jepit. Sepatuku keri ndek mobil. Timbang ngongkon supir mbalik nang kosanku mung ngulihke sepatu, dheweke mung tak tilpun, tak kandhani perkoro sepatuku. Mesake, mesthi dheweke wis kesel nyupiri aku Jakarta – Suroboyo nganti mulih maneh. Soale mobile iku mari ngene tak kon nglebokno jasa cuci mobil ben cepet ketok resik.

“Pak, titip sepatuku nang ngisor jok mburi. Ben nang kono wae. Suk mben yen wis mlebu kerjo tak jupuk”.

Aku mulih Jakarta dina Setu. Minggu tekan Senen prei.

Pas esuk – esuk mlebu mobil sing methuk aku, kebeneran mobile iku sing wingi tak tumpaki menyang Suroboyo. Aku njuk nginguk ngisor jok mburi. Oh, sepatuku jek ono. Durung tak jupuk, mengko ae yen wis tekan kantor.

Tenan, tekan ngarep lobi kantor aku menyang mburi njupuk sepatuku. Mari aku karo kanca – kancaku mudun biasane supire langsung markir mobil nang parkiran.

“Entenono sedhela, Pak. Tak njupuk sepatuku dhisik ndek mburi”.

Lha tiwas aku ingak inguk nginceng nganti njengking, sepatuku ono mung siji sing tengen.

“Lha sepatuku sijine nang ngendi iki, Pak?” aku takon karo supire.

Pak supir nyauri, “Ono nang kono kabeh, Mbak. Ndek mau isuk wis tak tiliki”.

Aku nginceng maneh neng ngisor jok. Jok tengah nganti tak jungkirno, menowo sepatuku ngglundhung tekan jok sing paling mburi. Sepatuku sing kiwo tetep gak ketok. Akhire Pak Supir melu mudun nggoleki sepatuku. Dheweke nganti mlebu tekan jok sing paling mburi karo inceng – inceng tekan bagasi. Sepatuku tetep gak ketemu.

“Mau isuk ono kok…”, Pak Supir tetep gak percoyo sepatuku ilang.

Wessss, yok opo iki… Mosok aku nyeker arep mertamu nang nggone Pak Gunadi mengko awan. Opo ndadak mulih kosan dhisik mbongkari kardus golek sing rodo pantes tak nggo mertamu?

Jebule trus teko ngucluk mbak Kasir metu seko ruangane karo nyangking sepatuku sing kiwo.

“Awakmu nggoleki iki ta, Mbak?”

“Ho oh. Lha kok iso awakmu sing nggowo?”

“Iki mau digowo mlebu karo mbak Novi, dipikire sepatune si Yanti, arep dibalekno. Modele lak meh podho karo sepatumu iki.”

Aku njuk geli. Apikan tenan mbak Novi iku, nyimpen sepatu olehe nemu kanggo si Yanti. Kok yo le iso dheweke nganti ngapali model sepatune Yanti barang. Tapi yen tenan Yanti kelangan sepatu, mosok mung sing kiwo thok? Mosok Yanti nganti keri sepatune siji thok neng mobil? Njuk dheweke mulih numpak angkot tekan omahe sikile nyeker siji po…? Sepatuku iki modele duwe hak 4 senti. Dadi aku mbayangke Yanti mlaku nyegat angkot mlakune ngijlik mergo sikile kiwo luwih dhuwur timbang sikil sing tengen. Mesthi lucu tenan.

Ono – ono ae mbak Novi iku.

Advertisements

3 thoughts on “Sepatuku

  1. rodok mikir aku mocone.. jowone campur2, ono jogjane, ono suroboyoanne, ono semarangane… wes jyan,,.. koyo sego rames… nyampur pur… salouutt to mee..

    Yo ngono kuwi… Soale wiwit cilik krungune seko Bapak Ibu boso jowo jawa wetan, ning yen karo kanca2 jaman cilik yo jowo semarangan. isih kalah alus yen ketemu jowo solo utowo jogja…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s